Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

1.
Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca Dancefloor.
 
2. Zapisując się na kurs uczestnik powinien podać  imię i nazwisko, telefon kontaktowy, mail oraz rodzaj kursu, na który chce uczęszczać. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Szkole Tańca Dancefloor.
 
3. Zapisu na kurs można dokonać:

- Osobiście w siedzibie szkoły w dniach i godzinach urzędowania
- Telefonicznie pod numerem telefonu Zabrze: 607 295 343; Kraków 723 689 655.
- Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail:
- w Krakowie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- w Zabrzu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 zamieszczając w nim informacje wymienione w punkcie 2 regulaminu.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującego cennika. Cennik jest dostępny na stronie internetowej www.szkoladancefloor.pl

4.1 Posiadacze kart MultiSprt, FitProfit oraz OK System mogą korzystać z zajęć bezpłatnie, rezerwując miejsce w grupie przed każdymi zajęciami.

4.2 Posiadacze kart MultiSprt, FitProfit oraz OK System chcąc zarezerwować dla siebie miejsce w dowolnej grupie są zobowiązani wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 20 zł. Kaucja jest zwracana w momencie rezygnacji lub ukończenia kursu jeśli posiadacz karty zgłosi rezygnację bezpośrednio po ostarniej swojej obecności. Jeśli posiadacz karty opuści zajęcia to może je odrobić na innych zajęciach w terminie do dwóch tygodni od daty nieobecności lub wpłacić kaucję ponownie.
 
5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z ważnym karnetem, wpłaconą kaucją (w przypadku kart Multisport, Fit Profit oraz OK System) oraz osoby opłacające zajęcia jednorazowo.
 
6. Ważność karnetów i opłat:

- opłata jednorazowa: upoważnia do uczestnictwa w jednych opłaconych zajęciach,
- karnet miesięczny upoważnia do uczestnictwa w określonym kursie przez 4 kolejne zajęcia od daty rozpoczęcia zapisanej na karnecie.
 
7. Szkoła Tańca Dancefloor nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika w zajęciach.

8. Szkoła Tańca Dancefloor nie uwzględnia przesuwania daty ważności karnetów. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć na innych zajęciach, w terminie nie dłuższym niż data ważności karnetu. Jeżeli uczestnik opuści ostatnie zajęcia w karnecie to może je odrobić do 7 dni kalendarzowych od opuszczonych zajęć. Na odrabiane zajęcia należy się umówić w recepcji Szkoły Tańca Dancefloor.
 
9. W wyjątkowych sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem uczestnikowi kursu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji do Dyrekcji Szkoły. Reklamacja powinna być wniesiona pisemnie drogą mailową na następujący adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   
Każda reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dyrekcję Szkołę Tańca Dancefloor w terminie do 14 dni od daty złożenia.
 
10. Zajęcia grupowe mogą być prowadzone przy uczestnictwie min. 6 os. w grupie.
 
11. Szkoła Tańca Dancefloor  zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, o czym Szkoła Tańca jest zobowiązana poinformować uczestników zajęć. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.szkoladancefloor.pl
 
12. Obowiązki uczestnika:

Uczestnik jest zobowiązany:

- zgłosić przed zajęciami wszelkie dolegliwości mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia,
- w trakcie zajęć, w przypadku złego samopoczucia zgłosić to niezwłocznie osobie prowadzącej zajęcia,
- zmieniać obuwie na czyste w szatni przed rozpoczęciem zajęć,
- dokonać opłaty za kurs oraz każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć zgłosić się w recepcji w celu odnotowania obecności,
- zostawić dokument w zamian za otrzymanie kluczyka do szafki w szatni. W razie zgubienia kluczyka uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgubienie kluczyka w wysokości 20zł.
 

13. Szkoła Tańca Dancefloor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników kursów pozostawione w szatni, oraz na Sali tanecznej.
 
14. Uczestnicy zajęć w Szkole Tańca Dancefloor zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do zajęć obuwia i terminowego dokonywania opłat.

15. W razie likwidacji kursu przez Szkołę Tańca, klient może ubiegać się o zwrot wpłaconych środków na podstawie paragonu.